BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych
 
Kierownictwo szkoły
Organizacja szkoły
Finanse
Menu przedmiotowe
Informacje
Praca
ilość wyświetleń: 1484
ostatnia zmiana: 13.06.2013r.
Ogłoszenie o naborze na prowadzenie zajęć dodatkowych i konsultacji 
z przedsiębiorczości

z dnia 03.09.2012 r.

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu ogłasza nabór na pracownika Biura Projektu „Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      przeprowadzenia zajęć dodatkowych z przedsiębiorczości w trakcie roku szkolnego 2012/2013 wymiarze 40 godzin;

b)      przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorczości w trakcie roku szkolnego 2012/2013 wymiarze 20 godzin

 

Realizacja zadań w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r.


Wymagane dokumenty i oświadczenia

·         curriculum vitae

Wymienione dokumenty należy składać w godzinach 8:00 - 15:00 w sekretariacie Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz lub przesłać listem poleconym na powyższy adres, do 21 września 2012 r.

Po weryfikacji nadesłanych dokumentów skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: mgr Małgorzata Presia
tel./fax.: (043) 822 44 12; e-mail: kontakt@edukacja.sieradz.pl