BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
Wykonanie robót budowlano-montażowych wykończeniowych
 
Kierownictwo szkoły
Organizacja szkoły
Finanse
Menu przedmiotowe
Informacje
Praca
ilość wyświetleń: 2098
ostatnia zmiana: 01.08.2012r.
Projekt nr POKL.09.02.00-10-138/11 pt. „Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik Biura Projektu z dnia 01.08.2012 r.

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu ogłasza nabór na pracownika Biura Projektu „Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 • prowadzenie biura projektu,
 • prowadzenie rekrutacji uczestników projektu,
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu,
 • bieżące kontakty z wykładowcami,
 • prowadzenie promocji projektu,
 • składanie zamówień na materiały szkoleniowe i biurowe
Realizacja zadań w okresie od września 2012 r. do kwietnia 2014 r.

Wymiar czasu pracy – 3/8 etatu (15 godzin tygodniowo).
2. Wymagania niezbędne
 • znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • znajomość obsługi komputera,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
 • sumienność i rzetelność, punktualność,
 • obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie o niekaralności
3. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy realizacji projektów z PO Kapitał Ludzki
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • curriculum vitae z fotografią,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 929 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu,
 • mile widziane referencje
Wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik Biura Projektu „Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu” w godzinach 8:00 - 15:00 w sekretariacie Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz lub przesłać listem poleconym na powyższy adres, do 16 sierpnia 2012 r.

Po weryfikacji nadesłanych dokumentów nastąpi rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: mgr Małgorzata Presia
tel./fax.: (043) 822 44 12; e-mail: kontakt@edukacja.sieradz.pl